Podstawy programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu stał się okazją do zainicjowania projektu nauki programowania dedykowanego uczniom pierwszych etapów edukacyjnych. Akcja odbyła się pod hasłem „Mieleccy przedsiębiorcy wspierają naukę programowania”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, które mogło zrealizować swoją koncepcję dzięki współpracy z firmą Kronospan Mielec Sp. z o.o., która ufundowała  materiały dydaktyczne dla pilotażowej grupy 20 nauczycieli z mieleckich szkół podstawowych. Wyrażamy nadzieję, że ta ciekawa i innowacyjna inicjatywa spotka się z uznaniem  w mieleckim środowisku i zachęci kolejnych przedsiębiorców do jej wsparcia, a tym samym rozwoju.

Nie od dziś wiadomo, że ogromny postęp technologiczny wymógł stan rzeczy, w którym informatyka wraz z nauką programowania stają się kompetencją kluczową XXI wieku.

Cyfryzacja i rozwój technologii sprawiają, że język programowania to już język komunikacji, którego niewątpliwie warto uczyć od najmłodszych lat. Mając na uwadze ten stan rzeczy pierwszego dnia festiwalu odbyło się seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Uczymy dzieci programować od najmłodszych lat”.

Zdzisław Nowakowski – Dyrektor CKPiDN w Mielcu podczas seminarium podkreślił rosnącą rolę umiejętności programowania we współczesnym świecie, który niewątpliwie zdominowany jest przez nowoczesne technologie. VIII edycja Festiwalu jest początkiem projektu, który nie tylko będzie sprzyjał odpowiedzi na pytanie „Dlaczego programowanie jest ważne i warto się go uczyć?”, ale przyczyni się także do rozpowszechnienia i wcielenia w życie tej idei. Dyrektor Nowakowski powiedział, że instytucja, którą kieruje odpowiada za kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych, ale mając świadomość, że odpowiednie ukształtowanie najmłodszego pokolenia będzie sprzyjało nauce w szkołach ponadgimnazjalnych, chętnie inicjuje tego typu przedsięwzięcia.  Programowanie jest fundamentem edukacji informatycznej wspierającej wszystkie pola aktywności mózgu. Obok nauki pisania, czytania i liczenia stanowi czwartą kompetencję. Uczy twórczego, logicznego, kreatywnego myślenia i umiejętności dostrzegania problemów i radzenia sobie z nimi. Ważnym jest, aby wyposażyć dzieci w te umiejętności, początkowo w oderwaniu od technologii, która powinna być dopiero kolejnym ogniwem w nauce programowania.

W ramach akcji „Mieleccy przedsiębiorcy wspierają naukę programowania” firma Kronospan ufundowała 20 nauczycielom z mieleckich szkół podstawowych zintegrowane zestawy materiałów do nauki programowania składające się z gry dydaktycznej do nauki programowania „Scottie Go!” oraz tabletu. Ponadto w ramach seminarium nauczyciele wzięli udział w pokazowej lekcji z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego, który otrzymali. Lekcję przeprowadził Zbigniew Karwasiński z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego działającego przy Polskiej Akademii Nauk. Rolą nauczycieli, którzy wzięli udział w pilotażowej lekcji będzie przygotowanie dwóch scenariuszy zajęć z nauki programowania, a następnie przeniesienie ich do swojego środowiska szkolnego w myśl idei, że programować można bez znajomości jakiegokolwiek języka programowania w atmosferze gry, zabawy i logicznego myślenia.

Seminarium było także okazją do wręczenia naród w konkursie „Kodowanie bez komputera”.

Podsumowaniem niech będą słowa Marka Cubana, biznesmena, miliardera, który „wyszedł poza schemat” i swoją karierę rozpoczął w wieku 12 lat od sprzedaży worków na śmieci. Według Cubana kompetencją przyszłości będzie kreatywne myślenie. Miliarder wyjaśnia, że najważniejsze to mieć dobry pomysł i umieć wyjść poza schemat. Całą reszta zajmą się maszyny (zaprogramowane komputery i roboty), które pod wieloma względami są dokładniejsze i wydajniejsze niż człowiek.