Data modyfikacji: 30 maja 2017

Organizator

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Współorganizatorzy

 • Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu, SSE EURO-PARK Mielec
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN
 • Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Patronat honorowy

 • Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Tymuła
 • Prezydent Mielca – Daniel Kozdęba

Partnerzy

Rozwin

Patronat medialny

Rozwin

Z radością informujemy, że tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, przy ulicy Wojska Polskiego 2B w Mielcu.

Tradycyjnie już na bogaty program Festiwalu składa się bardzo wiele niezależnych od siebie, ale uzupełniających się przedsięwzięć: konkursów, pokazów, wykładów popularnonaukowych, warsztatów tematycznych, wystaw, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Cele Festiwalu

 • Rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowań naukowo-technicznych związanych głównie z lotnictwem, kosmonautyką, informatyką, programowaniem i robotyką.
 • Promowanie nowoczesnych i aktywnych metod nauczania.
 • Włączenie nauczycieli w proces angażowania uczniów w działania wymagające kreatywności w trakcie rozwiązywania realnych problemów z wykorzystaniem współczesnych technologii.
 • Promowanie innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystko to, co się wydarzy w trakcie tego 2-dniowego „święta nauki”. Dlatego w tym miejscu chcemy wskazać na te przedsięwzięcia, które w naszym przekonaniu stanowić będą największą zachętę do aktywnego włączenia się w to niepowtarzalne wydarzenie. Nie wykluczamy również, że program Festiwalu będzie nadal wzbogacany.

Konkursy:
Zwracamy uwagę na rekordową liczbę konkursów, do których już od kilku miesięcy przygotowują się uczniowie ze wszystkich mieleckich szkół, a także… przedszkolaki. Oto lista tych konkursów:

Czytaj więcej

Wykłady popularnonaukowe
Tradycyjnie już w trakcie Festiwalu uczniowie uczestniczą w krótkich wykładach popularnonaukowych, których celem jest przedstawienie w ciekawy i prosty sposób wybranych problemów  poświęconych chociażby  prawom fizyki i odkryciom naukowym czy też współczesnym osiągnięciom techniki.

Czytaj więcej

Pokazy i wystawy
Atrakcją wszystkich dotychczasowych edycji Festiwali jest kierowanie zaproszenia do wybranych krajowych centrów nauki. W poprzednich latach odwiedzili nas między innymi: Centrum Nauki Kopernik oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach. W tym roku instytucjonalnym gościem Festiwalu przygotowującym wystawę i pokazy będzie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Warsztaty tematyczne
Warsztaty to bardzo ważny punkt Festiwalu ze względu na wykonywanie przez uczniów określonych zadań, czy też rozwiązywanie konkretnych problemów. Nie chodzi tu tylko o rozwijanie zainteresowań, ale sprawdzenie w praktycznym działaniu swoich umiejętności. Propozycja 45-minutowych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

Czytaj więcej

Tu się rozwijam – Dzień Dziecka z funduszami europejskimi
Autonomicznym wydarzeniem w trakcie pierwszego dnia Festiwalu będzie promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Czytaj więcej

Seminarium „Uczymy dzieci programować od najmłodszych lat”
W pierwszym dniu Festiwalu przewidzieliśmy dla nauczycieli konferencję poświęconą zaprezentowaniu naszej mieleckiej koncepcji wdrożenia nauki programowania od najmłodszych lat.

Czytaj więcej

Seminarium „Mielec stawia na zawodowców”
Festiwal jest doskonałym pretekstem do promocji kształcenia zawodowego, bo obecnie rynek pracy czeka na dobrze wykształconych absolwentów mieleckich szkół zawodowych.

Czytaj więcej

Serdecznie zapraszam do udziału w tym niepowtarzalnym projekcie edukacyjnym. Warto przyjść i przekonać się, że nauka wcale nie musi być nudna. Ona przede wszystkim może być (i jest!) pasjonująca. Ona także przygotowuje nas do godnego życia.

Zdzisław Nowakowski
Dyrektor
CKPiDN w Mielcu