„Tu mieszkam – tu się rozwijam”

Jednym z ważnych wydarzeń pierwszego dnia VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki dedykowanym dzieciom i młodzieży z miasta i powiatu mieleckiego była promocja projektów unijnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Tu mieszkam – tu się rozwijam”.

Dzięki projektom unijnym, zarówno tym, które już zrealizowano oraz  tym, które trwają, możliwe jest powodzenie wielu inicjatyw i przedsięwzięć dedykowanych wszystkich mieszkańcom regionu. Głównym celem wydarzenia było ukazanie możliwości edukacyjnych na Podkarpaciu, związanych z nowoczesnymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i inicjatyw zrealizowanych przy udziale Funduszy Europejskich. VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki odbywający się w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu to doskonały przykład efektywnego wykorzystania funduszy unijnych.