VIII Festiwal Nauki i Techniki – podziękowania

Dziękujemy wszystkim partnerom Festiwalu, patronom honorowym, medialnym, a także instytucjom współorganizującym z nami tę imprezę

Miesiące przygotowań, godziny spotkań, wiele zaangażowanych osób, setki pomysłów i idei poddanych weryfikacji, wszystko to, aby po raz kolejny dzieci i młodzież z powiatu mieleckiego mogły uczestniczyć w niepowtarzalnym „święcie nauki”, jakim niewątpliwie jest Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. W tym roku byliśmy świadkami ósmej edycji Festiwalu, na który składało się wiele niezależnych, ale uzupełniających się przedsięwzięć: konkursów, pokazów, wykładów popularnonaukowych, warsztatów tematycznych, wystaw, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Żadne z powyższych działań nie zostałoby zrealizowane w takim wymiarze, jak to miało miejsce, gdyby nie pomoc i wsparcie, które okazali wszyscy partnerzy Festiwalu, patroni honorowi, medialni, a także instytucje współorganizujące z nami tę imprezę.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim firmom, które ufundowały nagrody w konkursach, w które tegoroczna edycja festiwalu obfitowała. W dziesięciu konkursach nagrodzono kilkudziesięciu uczniów, którym na dowód uznania, docenienia wysiłku, a także zachęty do dalszych działań wręczono cenne nagrody. Serdeczne podziękowania kierujemy do następujących firm, które były fundatorami nagród (w porządku alfabetycznym): Abplanalp Sp. z o.o., BURY Sp. z o.o., COBI S.A., Eurotech Sp. z o.o., Grupie Wydawniczej Helion S. A., Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., , Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., TEKPRO Sp. z o.o.

Dziękujemy także firmom i instytucjom, które okazały wsparcie finansowe tegorocznej edycji Festiwalu. Gest ten przyczynił się nie tylko do pełniejszego wypełnienia wszystkich zamierzeń, ale był także wyrazem uznania dla realizowanego przez nas przedsięwzięcia. Dziękujemy firmom (w porządku alfabetycznym): Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, Firma Xerima s.c., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Spiroflex Sp. z o.o., Urząd Miejski w Mielcu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

O randze wydarzenia świadczy fakt, iż patronatem honorowym VIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki objęli: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Daniel Kozdęba – Prezydent Miasta Mielca.

Dziękujemy Tygodnikowi Regionalnemu KORSO, Radiu Leliwa oraz portalowi hej.mielec.pl za objęcie patronatem medialnym VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

Kierujemy swoją wdzięczność i podziękowania WSZYSTKIM firmom, instytucjom i osobom, które włączyły się w organizację VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki, okazując swoją życzliwość, a także udzielając pomocy merytorycznej i rzeczowej. Szczególne podziękowania kierujemy do: Koła Naukowego AGH Space Systems, Gimnazjum nr 2 w Mielcu, FOTO LAB Stanisław Bryg, Świata Robotyki, Mieleckiego Towarzystwa Rakietowego, 3DKreator, EPML Spotters, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S. A., Joy Fitness Club, Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Wyrażamy nadzieję, iż będziemy kontynuowali naszą współpracę przy organizacji kolejnych edycji Mieleckich Festiwali, wzbogacając je o nowe idee, pomysły i ciągle rozbudowując ich formułę. A wszystko po to, aby Festiwale będące wydarzeniami  z pogranicza nauki, kultury i niejednokrotnie sportu, jeszcze mocniej zakotwiczyły w cyklu imprez  organizowanych w naszym mieście.

Wdzięczni za dotychczasową współpracę jesteśmy przekonani, że będzie ona przynosić owoce także w przyszłości. Pozostajemy z nadzieją na Państwa przychylność wobec kolejnych edycji Festiwalu Nauki i Techniki.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy CKPiDN w Mielcu